P1350329.JPG

 

paula 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(16) 人氣()

P1330070.JPG 

 

paula 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(37) 人氣()

P1350413.JPG

 

paula 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(17) 人氣()

P1330137.JPG

  

paula 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(15) 人氣()

P1290651.JPG

P1290741.JPG

paula 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(19) 人氣()

P1350035.JPG

 

paula 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(15) 人氣()

P1290609.JPG

P1290493.JPG

paula 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(34) 人氣()

DSC_2383.jpg  

 

paula 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(26) 人氣()

P1330724.JPG

  

paula 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(27) 人氣()

P1290261.JPG

 

paula 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(12) 人氣()

P1290270.JPG

  

paula 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(10) 人氣()

P1280489.JPG

 

paula 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(10) 人氣()

ea42f41d8e7ecdbbbd4bf914aad1e23a  

 

paula 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(13) 人氣()

P1280722.JPG

  

paula 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(10) 人氣()

P1280716.JPG

 

paula 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(13) 人氣()

仙草巷2.JPG

 

paula 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(5) 人氣()

樹德診所1.JPG 

 

paula 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(27) 人氣()

P1310871.JPG

  

paula 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(7) 人氣()

合照.jpg

 

paula 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(25) 人氣()

真的~~讓我抒發一下~~不然我根本連其他文章都不想要寫了....

滿心期待著清明連假...(ㄟˊ~大小姐~~你根本每天都在放假吧!!)

paula 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(7) 人氣()

找更多相關文章與討論